سنکوپ

سنکوپ

خانه/سنکوپغش کردن یا سنکوپ (به فرانسوی: Syncope) که در زبان عامه کوپ کردن نیز نامیده می‌شود، از دست رفتن هوشیاری برای مدت زمانی نه چندان طولانی است که در آن شخص وضعیت بدنی (پوستورال تُن postural tone)…
غش کردن
فهرست
Call Now Button