اندوکاردیت

اندوکاردیت

خانه/اندوکاردیتاِندوکاردیت (به انگلیسی: Endocarditis) یا التهاب درون‌شامه قلب به معنی استقرار و تکثیر عامل عفونی در سطح داخلی قلب (اِندوکارد) و دریچه‌ها می‌باشد. اندوکاردیت باکتریایی بیماری خطرناک و گاه کشنده‌ای است. علایم بیماری خستگی و ضعف، تب،…
اِندوکاردیت
فهرست
Call Now Button