آمبولی ریه

آمبولی ریه

خانه/آمبولی ریهآمبولی ریه (به انگلیسی: Pulmonary embolism) به وجود لخته خون یا گاهی چربی در یکی از سرخرگ‌های ریوی ویا بافت شش‌ها گفته می‌شود. این لخته خون نخست در یکی از سیاهرگ‌های عمقی اندام تحتانی…
آمبولی ریه
فهرست
Call Now Button